I-Flush hygiëne totaaloplossing

I-Flush hygiëne totaaloplossing

De Impex I-Flush hygiëne totaaloplossing is een automatisch doorspoelsysteem voor drinklijnen in pluimveestallen, dat kan worden gebruikt in vloer- en kooidrinksystemen. Wanneer het systeem wordt uitgebreid met sensoren, kan dit systeem volledig automatisch de drinklijnen spoelen, zonder enige moeite voor de pluimveehouder.

 

1: I-Control spoelcomputer:
De I-Control spoelcomputer is het hart van de I-Flush hygiëne totaaloplossing. De computer regelt het complete doorspoelsysteem. Dit door middel van het verwerken van de informatie die wordt verkregen van de verschillende sensoren. Met de I-Control spoelcomputer kunnen instellingen worden gepersonaliseerd:

• Duur van het spoelprogramma.
• Het calculeren en programmeren van de juiste hoeveelheid water voor het vullen en spoelen van de     drinklijnen. Deze optie is toepasbaar bij maximaal 1 drinklijn per groep.
• Het spoelprogramma kan worden onderbroken bij medicineren om verspilling van medicijnen te voorkomen
• Mogelijkheid om per lijn, alle lijnen of automatisch door te spoelen.

De I-Control spoelcomputer heeft een 110V of 240V aansluiting nodig en kan worden gebruikt tot een maximum van 10 groepen en, afhankelijk van de wateraanvoer, tot maximaal 3 lijnen per groep.

2: I-Flow drukregelaar:
De I-Flow drukregelaar bestaat uit een drukregelaar met handmatige spoelfunctie. Om de drinklijnen automatisch te spoelen kan de optionele actuator worden gemonteerd op de ingebouwde magneetafsluiter bovenop de behuizing van de drukregelaar. Dankzij de ingebouwde magneetafsluiter blijft het systeem compact en heeft de magneetafsluiter geen invloed op de andere onderdelen van de drukregelaar. Hierdoor fuctioneert het spoelsysteem optimaal.

3: I-Flow eind ontluchtingsset:
De I-Flow eind ontluchtingsset wordt geïnstalleerd aan het eind van elke drinklijn. De eind ontluchtingsset heeft drie uitgangen: één voor de ontluchtingsbuis, één naar de afvoerbuis voor het doorspoelen en één voor het laten leeglopen van het drinksysteem. Om de eind ontluchtingsset te openen of te sluiten is een geïntegreerde kogelkraan gebruikt. De ontluchtingsbuis sluit zich automatisch af tijdens het doorspoelen. Met verschillende typen aansluitsets kan de I-Flow eind ontluchtingsset worden gemonteerd op verschillende drinksystemen.

4: Drainage:
Met een rechte of spiraal slang, kan een verbinding worden gemaakt tussen de I-Flow eind ontluchtingsset en de hoofd afvoer. Deze afvoerbuis moet tenminste 50 mm in diameter zijn.

Sensor opties
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de I-Flush hygiëne totaaloplossing, kan het systeem worden uitgebreid met de volgende opties:

Biofilm sensor:
De Biofilm sensor detecteert vuilwater en biofilm. Per stal wordt één sensor in een drinklijn gemonteerd. De sensor detecteert de  troebelheid van het water door middel van lichtmeting. De vervuiling van het water wordt weergegeven op de controle unit door een LED lampje. De weergegeven kleur correspondeert met het stadium van de vervuiling. De maximale vervuiling welke is toegestaan, kan worden ingesteld in de Biofilm sensor. Wanneer het toegestane maximum wordt overschreden, zullen de drinklijnen automatisch worden gespoeld. Om overvloedig spoelen te voorkomen, kan een maximum aantal spoelingen worden ingesteld in de I-Control spoelcomputer. Wanneer de troebelheid van het water niet verdwijnt tijdens het doorspoelen en het maximum ingestelde aantal
spoelingen is bereikt, zal de I-Control spoelcomputer een alarm geven dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Temperatuursensor:
De Temperatuursensor meet de temperatuur van het water in de drinklijn. De sensor wordt geplaatst in een van de drinklijnen. Het is tevens mogelijk nog een tweede sensor te plaatsen in de wateraanvoerlijn. De sensor stuurt de gemeten informatie door naar de I-Control spoelcomputer. Wanneer de vooraf ingestelde maximale temperatuur wordt overschreden, of het verschil in temperatuur tussen de twee sensoren te groot is, worden de drinklijnen automatisch gespoeld.

Net als bij de Biofilm sensor, kan men vooraf in de I-Control spoelcomputer een maximum aantal spoelingen op basis van temperatuur instellen. Wanneer de sensor een niet gewenste temperatuur blijft meten en het maximum aantal spoelingen is bereikt, zal de I-Control spoelcomputer een alarm geven dat aanvullende maatregelen nodig zijn.