Kenniscentrum

Productie zonder antibiotica vereist extra aandacht voor waterhygiëne

20 augustus 2019

Wereldwijd beginnen consumenten zich zorgen te maken over het gebruik van antibiotica in de veehouderij en het effect hiervan op de gezondheid van de mens. Antibioticavrije kip begint meer en meer de standaard te worden voor supermarkten en restaurants. Om pluimvee zonder antibiotica te produceren, moeten pluimveehouders meer aandacht besteden aan het behoud van bio-veiligheid en de gezondheid van de vleeskuikens. Waterhygiëne is daar een belangrijk onderdeel van en het I-Flush automatisch doorspoelsysteem is hier de ideale totaaloplossing voor.

De angst voor antibioticaresistentie stimuleert steeds meer regeringen om het gebruik van antibiotica-groeibevorderaars (AGP’s) in de veehouderij te verbieden. Een dergelijk verbod vereist onmiddellijke actie om pluimveehouders voor te bereiden op het produceren van pluimvee zonder het gebruik van antibiotica. Het belangrijkste punt is het handhaven van optimale bio-veiligheid in en rond pluimveestallen. Na ontvangst van gezonde kuikens is het de plicht van de pluimveehouder om ze gezond te houden door contact met ziekteverwekkers te voorkomen. Alle mogelijke manieren waarop ziekteverwekkers de stal binnen kunnen komen, moeten worden overwogen. Water, voer, ongedierte, wilde vogels, insecten, personeel, stalapparatuur en de kuikens zelf zijn allemaal potentiële factoren. Zonder AGP’s is er geen laatste verdedigingslinie, dus moeten ziekteverwekkers tegengehouden worden voor ze het dier bereiken door de algehele bio-veiligheid te verbeteren. Dit geldt dus ook voor de binnenste delen van het watersysteem.

Waterkwaliteit waarborgen

Per dag verbruikt pluimvee gemiddeld 1,6 tot 2 keer meer water dan voer. Als dat water vervuild is, presteert het koppel slecht en krijgen ze last van darmgezondheidsproblemen. Het aanbevolen maximale bacterieniveau in water is 100 cfu / liter. Met de introductie van drinknippels, ter vervanging van bakken en troggen waarin bacteriën zich kunnen verspreiden, heeft de sector grote vooruitgang geboekt bij het leveren van ‘schoon’ drinkwater. Maar toch kunnen moderne drinksystemen alleen veilig gebruikt worden als het water vrij is van ziekteverwekkende organismen en de lijnen schoon worden gehouden. Het grootste gevaar hierbij is dat zich in het plastic leidingwerk schadelijke biofilms kunnen ophopen. Deze biofilms fungeren als kern voor infectieuze organismen die door het water kunnen worden verspreid.

Voor maximale bio-veiligheid moeten pluimveehouders effectieve waterdesinfectiemiddelen gebruiken om de waterlijnen vrij te houden van biofilms. Bij antibioticavrije productie is het belangrijk om regelmatig de hygiëne van de originele waterbronnen te controleren en om de lijnen en drinkapparatuur volledig schoon te maken tussen de rondes. Voorheen waren deze reinigingsprocedures tijdrovend, maar tegenwoordig is dit zeer eenvoudig met behulp van het automatische spoelsysteem ‘I-Flush’; de hygiëne totaaloplossing van Impex. Het systeem is voorzien van voorgeprogrammeerde spoelprogramma’s voor alle drinksystemen voor pluimvee en voorkomt de verspilling van water of medicijnen.

Biofilmvorming detecteren

De I-Flush hygiëne totaaloplossing bestaat uit een I-Control spoelcomputer, een drukregelaar en een eind ontluchtingsset. De computer reguleert het spoelproces en daarmee de totale hygiëne in het drinksysteem. Individuele sensoren in de drinklijnen registreren de benodigde informatie en geven deze door aan de computer, die daar weer op reageert. De instellingen kunnen worden aangepast om aan individuele spoelvoorkeuren te voldoen. Tijdens het toedienen van medicatie kan het programma worden onderbroken om verspilling van medicijnen te voorkomen. Een optionele biofilmsensor detecteert vuil water en biofilm door middel van licht en geeft het vervuilingsniveau aan. Wanneer het voorgeprogrammeerde maximale niveau wordt overschreden, worden de lijnen automatisch gespoeld. Hetzelfde gebeurt wanneer de temperatuursensor aangeeft dat de voorgeprogrammeerde maximale watertemperatuur in de drinklijnen is bereikt of wanneer het temperatuurverschil tussen de watertoevoerlijn en de drinklijn te groot is.

Als de troebelheid van het water niet oplost tijdens het spoelen of de watertemperatuur hoger blijft dan toegestaan, kan het voorkomen dat het voorgeprogrammeerde maximumaantal spoelrondes wordt bereikt. Dit maximumaantal is ingesteld om overmatig spoelen te voorkomen. Wanneer dit aantal wordt overschreden, geeft de computer een alarm dat aangeeft dat aanvullende stappen vereist zijn.

Deze nieuwe, arbeidsbesparende systemen helpen pluimveehouders om hun dieren van schoon en vers drinkwater te voorzien. En dat is ongetwijfeld een belangrijk pluspunt voor pluimvee om goed te kunnen groeien en presteren in een antibioticavrije omgeving.