Kenniscentrum

Case: Waterverspilling en natte mest

20 maart 2020

Water is de belangrijkste voedingsstof voor een vleeskuiken om optimaal te presteren. Daarom is het belangrijk om voldoende tijd en aandacht aan je drinkwater management te besteden. Door de watervoorziening perfect af te stellen op de behoeften van je vleeskuikens, zal waterverspilling en dus natte mest veel minder vaak voorkomen.

Het welzijn van vleeskuikens wordt voor consumenten steeds belangrijker. Antibioticavrije kip begint meer en meer de standaard te worden. De angst voor resistentie zorgt ervoor dat steeds meer landen strengere regels handhaven voor het gebruik van antibiotica. Als pluimveehouder is het dus belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de gezondheid van je vleeskuikens.

De kwaliteit van het strooisel speelt hierbij een belangrijke rol. Maar het behouden van een goede strooiselkwaliteit kan een behoorlijke uitdaging zijn. Want niet alleen het voer en de darmgezondheid hebben hier invloed op, maar ook externe factoren zoals strooiselmateriaal, ventilatie en natuurlijk de watervoorziening spelen een belangrijke rol.

Correct management van het drinkwater is cruciaal om natte mest te voorkomen. Een te hoge waterdruk zorgt ervoor dat de vleeskuikens enorm gaan verspillen. Dit resulteert niet alleen in nat strooisel rondom de drinklijnen, maar heeft ook een negatief effect op de waterinname van de vleeskuikens. Daarom is het belangrijk om de waterdruk juist af te stellen en opvangbakjes onder de nippels te plaatsen.

 

Verspilling voorkomen

 

De overstap naar een gesloten drinksysteem

De omschakeling naar gesloten drinksystemen is voor veel pluimveehouders een uitdaging geweest. Er wordt vaak gedacht dat een royale watervoorziening goed is voor de productieresultaten. Op zich is dit geen rare gedachte, maar belangrijker is hoe dit water bij de dieren terecht komt. Het is een misvatting om aan te nemen dat een hogere watertoevoer ervoor zorgt dat vleeskuikens meer kunnen drinken. Als je zelf dorst hebt pak je ook geen emmer om water te drinken, maar gebruik je een glas om niet alles onder te knoeien. Dit is bij dieren niet anders. Ook zij hebben een efficiënte manier nodig om rustig te kunnen drinken zonder te knoeien. In dit geval de drinknippels. Deze moeten makkelijk te activeren zijn en niet meer water afgeven dan nodig is voor een optimale consumptie.


Rusland

De ervaring bij een groot pluimveebedrijf in Rusland enkele jaren geleden is hier een goed voorbeeld van. Bij de verbouwing van de vleeskuikenstallen werden alle (open) drinkbakken vervangen door een gesloten drinksysteem van Impex. De medewerkers van het pluimveebedrijf werd uitgelegd hoe ze de waterdruk aan moesten passen op de groei van de kuikens om verspilling te voorkomen en de wateropname te verbeteren.

Tijdens de eerste ronde bleek echter dat de kuikens toch flink water verspilden, terwijl de medewerkers zich keurig aan de instructies hadden gehouden. Impex kreeg het verzoek om het drinksysteem een week lang te komen monitoren om te kijken waar het probleem zat. Collega Richard Wentzel is naar Rusland gegaan om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Het werd al gauw duidelijk dat de medewerkers van het bedrijf de waterdruk inderdaad keurig hadden afgesteld, maar dat de controlerend veearts de druk vervolgens weer tot het maximum verhoogde. Hij was ervan overtuigd dat de kuikens niet genoeg water binnen zouden krijgen door het drinken van een drinknippel.

De veearts had geen enkele ervaring met gesloten drinksystemen, alleen met open water systemen. Hij kon zich niet voorstellen dat de kuikens genoeg water konden drinken via een drinknippel. Door de waterdruk tot het maximum te verhogen, nam de waterafgifte van de nippel toe. Maar de kuikens konden die grote hoeveelheid water niet allemaal opdrinken en kregen min of meer een douche tijdens het drinken. Na een week kon Richard de veearts overtuigen en de verspilling terugdraaien.

“Deze ervaring is niet bepaald een uitzondering”, vertelt Richard. “Over de hele wereld zijn er pluimveehouders die denken dat de waterafgifte van drinknippels maximaal moet zijn, met alle gevolgen van dien. Meer aandacht besteden aan de watervoorziening en de waterinname van de dieren zorgt voor een optimaal gebruik van het water. Hierdoor blijft het strooisel droog en wordt er minder water verspild. Daarom is het belangrijk om dagelijks de waterafgifte van de drinknippels te controleren en de waterdruk indien nodig te corrigeren.”

 

Besteed aandacht aan je drinkwatersysteem

Correct management, maar vooral ook een hoogwaardig drinkwatersysteem is een belangrijke investering om de resultaten van je pluimveeproductie te optimaliseren. Hoewel water maar een heel klein onderdeel lijkt van een complete productie, is het de belangrijkste voedingsstof voor een vleeskuiken om te groeien. Daarom is het ook uitermate belangrijk om voldoende tijd en aandacht aan de kwaliteit van het drinkwatersysteem en het drinkwater zelf te besteden om aan het einde van de rit een maximaal rendement te behalen.

 

 Natte mest verminderen

 

Wilt u meer informatie over drinkwater management? Neem dan contact op met een van onze specialisten!