Kenniscentrum

Waarom je de vorming van biofilm moet voorkomen

24 januari 2020

Hygiëne is een belangrijk onderdeel voor het behalen van optimale productieresultaten. Veel pluimveehouders hebben strikte protocollen om te voorkomen dat hun pluimvee bepaalde ziektes krijgt. Deze protocollen gelden voornamelijk voor de voervoorziening en bezoekers in de vorm van beschermende kleding. Maar het drinkwater kan ook een risico vormen als dit niet goed onderhouden wordt. Iets wat helaas nog vaak over het hoofd wordt gezien door pluimveehouders.

 

Water is wereldwijd een van de meest voorkomende en zuiverste samenstellingen die er is. Maar waterbronnen zijn dynamisch en veranderen voortdurend. Overstromingen, droogte of landbouw en industrie hebben allemaal invloed op deze bronnen en dus de samenstelling van het water.

Wij merken dat het belang van schoon en vers drinkwater vaak wordt onderschat. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de gezondheid van een koppel, maar drinkwater is toch echt de belangrijkste van allemaal. Een goede drinkwaterkwaliteit is absoluut noodzakelijk om je pluimvee optimaal te laten presteren.

Een onderzoek uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) laat duidelijk zien waar het mis gaat en wat de gevolgen kunnen zijn:

  • 34% van al het drinkwater dat uit de nippels komt, is matig tot slecht van kwaliteit
  • Gemiddeld wordt aan voer 100 keer meer uitgegeven dan aan water
  • Een gemiddelde besmetting met schimmels en gisten kost een bedrijf met ca. 30 000 leghennen ongeveer 12 000 euro per jaar
  • Een gemiddelde bacteriële vervuiling kost een bedrijf met ca. 29 000 vleeskuikens ongeveer 2 100 euro per ronde

 

Een gesloten drinksysteem

Veel pluimveehouders zijn overgestapt op gesloten drinksystemen om het risico op vervuiling door stof, voer, veren en strooisel te verminderen. Het probleem is echter dat ze zich niet meer bewust zijn van de kwaliteit van het water. Voorheen werden de open-watersystemen regelmatig gereinigd, waardoor je er constant aan herinnerd werd hoe smerig het drinkwater kon worden. Maar bij een gesloten drinksysteem is dit niet meer te zien. Dat betekent echter niet dat het water niet wordt vervuild met bacteriën, schimmels en mineralen, welke floreren in een langzaam stromende en voedselrijke watervoorziening.

Of de waterkwaliteit goed of slecht is, hangt af van de schadelijke stoffen die zich in het water bevinden. Deze stoffen bepalen de smaak, hardheid en PH-waarde van het water en daarmee ook of de waterkwaliteit goed genoeg is voor de dieren.

 

De vorming van biofilm

Een ander groot probleem dat in een gesloten drinksysteem kan voorkomen is biofilm. Onder andere kalk, ijzer en mangaan veroorzaken een harde structuur aan de binnenkant van de drinklijn. Deze harde structuur zorgt ervoor dat (met name) medicijnresten zich gemakkelijk kunnen hechten. De suikers in deze medicijnresten zijn op hun beurt weer een perfecte voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Op deze manier ontstaat er een slijmerige laag aan de binnenkant van de drinklijn, genaamd biofilm. De biofilm beschermt vervolgens de schadelijke micro-organismen tegen antibacteriële middelen.

In gesloten drinksystemen stroomt het water langzaam en daardoor kan biofilm zich zeer snel ontwikkelen. Ook te warm water kan een ideale voedingsbron zijn voor biofilm. Daarom is het ook heel belangrijk de vorming van biofilm in de gaten te houden en direct actie te ondernemen zodra dit gebeurt.

 

Wat zijn de gevolgen van biofilm?

De aanwezigheid van biofilm in de drinklijnen kan flinke gevolgen hebben. Onder andere de effectiviteit van medicijnen en vaccins die via de drinklijn worden toegediend, kan flink verminderen. Dit kan vervolgens weer een negatief effect hebben op de uiteindelijke productieresultaten.

Zodra biofilm zich gevormd heeft, kan het knap lastig zijn om de drinklijnen weer schoon te krijgen en schoon te houden. Zelfs als het lukt om de biofilm te verwijderen, kan deze met een dag of drie alweer terugkeren. Daarom is het ook zo belangrijk om de vorming van biofilm in de drinklijnen te voorkomen.

 

Maar hoe voorkom je biofilm?

Een van de makkelijkste manieren om de vorming van biofilm zo veel mogelijk te voorkomen, is routinematig spoelen Daarnaast is het belangrijk om de drinklijnen na het gebruik van additieven of medicijnen goed door te spoelen en te reinigen. Hierdoor worden de voornaamste voedselbronnen voor bacteriën weggewassen.

Ook tussen de koppels door is het belangrijk om het drinksysteem grondig te spoelen en te reinigen. Dit is vooral van belang als de lijnen langere tijd niet gebruikt worden.

 

Automatisch spoelen

Een automatisch spoelsysteem is een effectieve oplossing om de drinklijnen regelmatig en gemakkelijk te kunnen spoelen en daarmee de vorming van biofilm tegen te gaan. De computer regelt het complete spoelproces aan de hand van een gepersonaliseerd programma. Je stelt zelf in met welke regelmaat de computer het systeem moet spoelen, welke lijnen er gespoeld moeten worden en hoe lang het spoelen moet duren.

Daarnaast gebruikt het systeem de informatie die het krijgt van sensoren in drinklijnen. Deze sensoren meten de watertemperatuur en de opbouw van biofilm. Zodra er een afwijking wordt gedetecteerd, krijgt de spoelcomputer het signaal om de drinklijnen automatisch door te spoelen.

Om overmatig spoelen te voorkomen kan er een maximum aan het aantal spoelbeurten ingesteld worden. Wanneer dit maximum bereikt wordt, geeft de computer een signaal om aan te geven dat er verdere actie ondernomen moet worden.

 

Optimale resultaten behalen

Pluimveehouders zijn over het algemeen heel bewust bezig met de kwaliteit van het voer, maar de invloed van een slechte drinkwaterkwaliteit wordt vaak onderschat.

Maar om optimale productieresultaten te behalen is de kwaliteit van het drinkwater ook heel belangrijk. Dit betekent dat je heel bewust bezig moet zijn met het onderhouden van het drinksysteem. Een automatische spoelcomputer is in dit geval de ideale oplossing, doordat het programma het spoelen volledig automatisch kan reguleren en daarmee ook de vorming van biofilm in de drinklijnen voorkomt.

 

 

Download de Gids!

 

Wil je meer weten over automatisch spoelen? Check onze oplossingen!