Drinksystemen

I-Flush

De I-Control spoelcomputer is het hart van de I-Flush hygiene totaaloplossing. De computer regelt het complete doorspoelsysteem. Dit door middel van het verwerken van de informatie die wordt verkregen van de verschillende sensoren. De I-Control spoelcomputer heeft een 110V of 240V aansluiting nodig en kan worden gebruikt tot een maximum van 10 groepen met, afhankelijk van de wateraanvoer, tot maximaal 3 lijnen per groep. Met de I-Control spoelcomputer kunnen instellingen worden gepersonaliseerd:
  • Duur van het spoelprogramma.
  • De drinklijnen kunnen gemakkelijk worden gevuld met de juiste hoeveelheid water. Deze optie is toepasbaar bij maximaal 1 drinklijn per groep.
  • Het spoelprogramma kan worden onderbroken bij medicineren om verspilling van medicijnen te voorkomen
  • Mogelijkheid om per lijn, alle lijnen of automatisch door te spoelen.
 

Artikelnummer Omschrijving
13.00.60000 I-Control spoelcomputer
De I-Flow drukregelaar bestaat uit een drukregelaar met handmatige spoelfunctie. Om de drinklijnen automatisch te spoelen kan de optionele actuator wordt gemonteerd op de ingebouwde magneetafsluiter bovenop de behuizing van de drukregelaar. Dankzij de ingebouwde magneetafsluiter blijft het systeem compact en heeft de magneetafsluiter geen invloed op de andere onderdelen van de drukregelaar. Doordat de magneetafsluiter is ingebouwd in de drukregelaar functioneert het doorspoelsysteem optimaal en wordt verstoring met andere onderdelen van de drukregelaar voorkomen. De magneetafsluiter is een stroomloos gesloten type, wat inhoudt dat bij stroomuitval schade wordt voorkomen. Hierdoor fuctioneert het spoelsysteem optimaal. De I-Flow drukregelaar heeft een drie-weg kogelkraan om de functie van de drukregelaar in te stellen op de volgende functies:
  • Handmatig doorspoelen
  • Open, geregelde waterdruk, automatisch spoelen
  • Dicht
 
Artikelnummer Omschrijving
Bestaat uit:
12.00.01000 I-Flow drukregelaar
12.01.20000 I-Flow doorspoel-actuator
De I-Flow eind ontluchtingsset wordt geïnstalleerd aan het eind van elke drinklijn. De eind ontluchtingsset heeft drie uitgangen: één voor de ontluchtingsbuis, één naar de afvoerbuis voor het doorspoelen en één voor het laten leeglopen van het drinksysteem. Om de eind ontluchtingsset te openen of te sluiten is een geïntegreerde kogelkraan gebruikt. De ontluchtingsbuis sluit zich automatisch af tijdens het doorspoelen. Met verschillende typen aansluitsets kan de I-Flow eind ontluchtingsset worden gemonteerd op verschillende drinksystemen. 
Artikelnummer Omschrijving
12.00.01500 I-Flow eind ontluchtingsset
Met een rechte of spiraal slang, kan een verbinding worden gemaakt tussen de I-Flow eind ontluchtingsset en de hoofd afvoer. Deze afvoerbuis moet tenminste 50 mm in diameter zijn. * Verschillende drainage opties verkrijgbaar 
Artikelnummer Omschrijving
60.01.10601 12 mm. Spiraal slang, 5 mtr werk lengte
60.01.10602 16 mm. Spiraal slang, 2,5 mtr werk lengte
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de I-Flush hygiëne totaaloplossing, kan het systeem worden uitgebreid met de volgende opties: 
De Impex Biofilm sensor bewaakt de drinkwaterkwaliteit 24 uur per dag, 7 dagen per week en waarschuwt wanneer de drinkwaterkwaliteit afneemt. Het systeem bestaat uit 2 units; een controle-unit en een sensor-unit. De controle-unit heeft een indicatielampje en wordt in het voerlokaal van de stal geplaatst. De sensor-unit wordt in de drinklijn geïnstalleerd door middel van een verbindingsstuk of verloop, in zowel vierkante buis (22 x 22 mm) als ronde buis (26,7 mm Ø). De sensor detecteert de troebelheid van het water door middel van lichtmeting. De vervuiling van het water wordt weergegeven op de controle unit door een LED lampje. De weergegeven kleur correspondeert met het stadium van de vervuiling. De maximale vervuiling welke is toegestaan, kan worden ingesteld in de Biofilm sensor. Wanneer het toegestane maximum wordt overschreden, zullen de drinklijnen automatisch worden gespoeld. Om overvloedig spoelen te voorkomen, kan een maximum aantal spoelingen worden ingesteld in de I-Control spoelcomputer. Wanneer de troebelheid van het water niet verdwijnt tijdens het doorspoelen en het maximum ingestelde aantal spoelingen is bereikt, zal de I-Control spoelcomputer een alarm geven dat aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Artikelnummer Omschrijving
11.00.60500 Biofilm sensor
Bestaat uit:
11.00.58501 Controle-unit
11.00.58502 Sensor-unit
12.51.62201 Verloop rond 26,7 mm Ø naar vierkant 22 mm (2)
25.01.22120 Verbindingsstuk voor ronde buis 26,7 mm (2)
De Temperatuursensor meet de temperatuur van het water in de drinklijn. De sensor wordt geplaatst in een van de drinklijnen. Het is tevens mogelijk nog een tweede sensor te plaatsen in de wateraanvoerlijn. De sensor stuurt de gemeten informatie door naar de I-Control spoelcomputer. Wanneer de vooraf ingestelde maximale temperatuur wordt overschreden, of het verschil in temperatuur tussen de twee sensoren te groot is, worden de drinklijnen automatisch gespoeld. Net als bij de Biofilm sensor, kan men vooraf in de I-Control spoelcomputer een maximum aantal spoelingen op basis van temperatuur instellen. Wanneer de sensor een niet toegestane temperatuur blijft meten en het maximum aantal spoelingen is bereikt, zal de I-Control spoelcomputer een alarm geven dat aanvullende maatregelen nodig zijn.